Samenstelling huidig bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Harrie Nuijten

Wim Pijnacker

Wim Pijnacker

Harrie van Beek

Marianne Hessel Brock

(sinds 16-12-2011)

(sinds 16-12-2016)

(sinds 1-4-2012)

(sinds 1-10-2014)

(sinds 1-3-2017)


Rooster van aftreden

Naam Rol Benoeming Herbenoeming

 H. Nuijten

Voorzitter

16-12-2011 16-12-2015 t/m 16-12-2019

W.C.J.M Pijnacker

Penningmeester

Secretaris

1-4-2012 1-4-2016 t/m 1-4-2020

H. v. Beek

Lid

1-10-2014 1-10-2019 t/m 1-1-2023

M. Hessels-Brock

Lid

1-3-2017 1-1-2021 t/m 1-1-2025