Stichting Swamikrouna

Bijenlaar 20

4854 GJ  Bavel

Stichting Swamikrouna is aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende instelling.

 


Website: www.stichting-swamikrouna.nl

 

 

Kamer van Koophandel:     54147212

Fiscaal nummer              :     851190522

Rekeningnummer          :      NL75RABO 0141 1531 05