Beleidsplan

Visie

 

De Stichting is er van overtuigd dat een duurzame samenleving een toekomstperspectief moet zijn en

worden voor iedereen. Vanuit die overtuiging voert zij haar activiteiten uit.

 

Missie

 

De Stichting Swamikrouna heeft na het realiseren van haar project het ziekenhuisje met aanpalende

voorzieningen in Swamikrouna besloten haar kennis en deskundigheid niet verloren te laten gaan maar in te blijven zetten om bij te dragen aan een duurzame samenleving voor de regio Kandi e.o. Dit in samenspraak met de lokale autoriteiten en organisaties, alsmede met organisaties in Nederland, die zich op het zelfde terrein inzetten.

 

Werkwijze

 

Stichting Swamikrouna werkt met name op basis van vragen uit Kandi en omgeving. Zij beoordeelt

uitgewerkte aanvragen en bijbehorende plannen of deze passen binnen de doelstelling. Tevens vergewist zij zich ervan dat de gevraagde hulp ook noodzakelijk en nuttig is. Daarbij zich richtend op de publieke sector.

 

Naast geldelijke middelen zet de stichting ook in op samenwerking met partners in Nederland en

ter plaatse. Hierbij zijn al te noemen stichting Luangba Thon, de gemeente Alphen-Chaam, de Stichting Vraag&Aanbod Internationaal en Brandweer zonder grenzen. Door deze samenwerking kan een gericht aanbod gerealiseerd worden gebruik makend van elkaars deskundigheid en kennis.

 

Ten behoeve van het toezien op continuïteit en kwaliteit van de zorg in het ziekenhuisje te

Swamikrouna participeert de voorzitter in het Comité de Gestion dat daartoe ter plaatse is opgericht.

 

Op basis van eigen waarneming ter plaatse en contacten aldaar kunnen verzoeken om hulp en steun

bij de stichting binnenkomen. Deze verzoeken zullen goed omschreven moeten zijn met zowel een uitvoeringsplan, financiële paragraaf en regeling van de verantwoordelijkheid ter plaatse. De Stichting zal de verzoeken toetsen aan haar doelstelling en onderzoeken of er in de samenwerking partners zijn die zich kunnen richten op het voldoen aan de verzoeken.

 

Ook op andere wijze kunnen vragen bij de Stichting binnenkomen. Deze worden op gelijke wijze

behandeld als voor omschreven. 

 

De wijze van beoordeling en toekenning is voor vragen om immateriële en materiële hulp

gelijk. In het geval van financiële wensen zal de stichting bezien of daarvoor acties ondernomen kunnen worden.