Onder knop downloads treft u o.a. het jaarverslag 2019 aan.

 

Onderstaand laten we u met een kort verslag  kennis nemen van het bezoek dat half januari 2020 werd gebracht aan Kandi en Swamikrouna. En u kunt kennisnemen van een nieuwe hulp vraag.

 

 

 

VERSLAG BEZOEK

 

Half januari heeft een delegatie van het bestuur, Marianne Hessels-Brock en Harrie Nuijten, vergezeld van Erwin Goossens (fotograaf) wederom een bezoek gebracht aan de gemeente Kandi om zich op de hoogte te stellen van het gezondheidscentrum in Swamikrouna.

Onze komst was tot in de puntjes voorbereid. De gemeente had voor ons vervoer beschikbaar gesteld en de secretaris van Luangba Thon (onze partner) had vertaling naar de lokale taal geregeld. Dat Salimane (penningmeester en coördinator van Luangba Thon) daarbij niet aanwezig kon zijn wegens herstel van zijn hersenbloeding vonden wij een groot gemis.

De gebreken die we vorig jaar hadden geconstateerd zijn inmiddels verholpen. De bevolking van Swamikrouna heeft zelf ook een financiële bijdrage geleverd.

Alles functioneert prima en het centrum wordt door de vrouwen uit het dorp uitstekend schoon gehouden.

’s Ochtends, enkele uren voor onze aankomst, was een jonge vrouw bevallen van een dochtertje , dat natuurlijk al snel tot Marianne werd “gedoopt”.

Bijzonder aangenaam verrast waren we te zien, dat achter het gezondheidscentrum de gemeente met financiering van het rijk een maternité (kraamkliniek) aan het bouwen was dat dienst moet doen voor de omliggende dorpen. De burgemeester vertelde dat juist het functioneren van het gezondheidscentrum daartoe de doorslag had gegeven. Fantastisch dus te vernemen dat ons in 2015 geopende centrum dit mooie vervolg heeft gekregen. 

  

 

  

NIEUWE HULPVRAAG

 

Van onze partner Luangba Thon, die met ons het gezondheidscentrum in Swamikrouna heeft gerealiseerd, hebben wij het verzoek ontvangen mee te denken over de bouw van een voorraadmagazijn voor de opslag van zaden, meststoffen en de landbouwoogst.

  

Swamikrouna ligt in een gebied, enigszins sub-sahel, dat twee seizoenen kent. Een regenseizoen van april tot oktober en een droog seizoen van november tot maart. De piek van de droogte ligt in de maanden december, januari en februari als vanuit de Sahara de harmattan, een stoffige en droge wind, over het land blaast.

 

De streek is tamelijk vruchtbaar en mede door de inzet van de bevolking noemt men het de korenschuur van de gemeente Kandi. Men verbouwt er katoen, mais, graansoorten als sorghum en gierst, aardnoten, bonen waaronder sojabonen, en knolgroenten als yam, maniok en zoete aardappelen.

 

Landbouw is de belangrijkste bestaansbron voor de plaatselijke bevolking. Maar jammer genoeg is er sprake van een slechte infrastructuur en geen mogelijkheid hun landbouwproducten op te slaan. De enige toegangsweg die Swamikrouna kent is zowel tijdens het droge als het regenseizoen slecht begaanbaar. De oogst kan niet gemakkelijk op een snelle manier naar de markt worden vervoerd en dus is er behoefte aan een gebouw om de producten op te slaan. Vrachtwagens die voor de aan – en afvoer zorgen van de landbouwproducten rijden niet verder dan het op 11 km gelegen Bensekou. Dat betekent dat de bewoners van Swamikrouna verplicht zijn om met grote regelmaat de goederen (gesproken wordt van tientallen tonnen) daar uit magazijnen op te halen en naar Swamikrouna te brengen, lopend met de spullen op hun hoofd, met de bromfiets of een driewieler, en omgekeerd de geoogste producten daar af te leveren voor opslag in de magazijnen of voor verkoop op de markt.

 

Al met al zijn de huidige condities, er is ook geen sprake van mechanisatie,  niet echt gunstig voor een beetje rendabele landbouw. De bouw echter van een voorraadmagazijn voor de opslag van de oogst en landbouwmaterialen kan een stap in de goede richting zijn. Voordeel hiervan is dat een vrachtwagen de grondstoffen voor de landbouw bij het voorraadmagazijn in Swamikrouna kan afleveren en de geoogste producten kan ophalen wat de bevolking vele malen een moeizame gang heen en terug naar Bensekou bespaart.

 

Maar het heeft ook ander voordelen.

 

Nu moeten producten vaak tegen een lage prijs verpatst worden omdat er geen mogelijkheid is de voorraden op te slaan en is de oogst die tussentijds wordt opgeslagen op het land mikpunt voor diefstal en vaak ook brand. Als er een voorraadmagazijn is, is dat een zorg minder.

 

Nu vinden er ook veelvuldig transporten plaats. Als er een magazijn in het dorp is, zal de frequentie daarvan afnemen en tot lagere kosten leiden. Besparingen kunnen dan worden aangewend voor verbetering van de landbouwproductie en het levensonderhoud van de inwoners.

 

Kortom, zo’n magazijn draagt enorm bij aan de kwaliteitsverbetering van het dagelijkse leven in Swamikrouna. 

  

Luangba Thon heeft inmiddels een uitgewerkt plan voor het magazijn laten maken. De kosten worden geraamd op 12.911.902 CFA, ofwel € 19681,-

 

In de bestuursvergadering  van 3 juli 2020 heeft het bestuur besloten in principe nader te onderzoeken of inzet van de stichting haalbaar is. Door de verbreding  van onze doelstelling past het verzoek in ons beleid. Er zal een projectplan gemaakt worden waarmee actie ondernomen kan worden om de benodigde gelden bij elkaar te halen. Streven is eind 2020 een positief bericht uit te kunnen laten gaan dat het project mede door de inzet van onze stichting gefinancierd  worden.  

 

 

 Stichting Luangba Thon met als nieuw bestuurslid mevrouw Mousilima, links op de foto.