Gemeente Alphen-Chaam en onze stichting

 

Zoals gebruikelijk gaat onze voorzitter tenminste eenmaal per jaar naar Kandi en bezoekt dan uiteraard het ziekenhuis in Swamikrouna. Heeft dan ook contacten met de burgemeester van Kandi , de directie van het ziekenhuis in Kandi en andere belanghebbenden. Door de samenwerking gemeente Alphen-Chaam en Kandi, hetgeen in officieel document is vastgelegd zijn er ook frequent contacten tussen de onderscheiden burgemeesters van beide gemeenten.  Daardoor is het ook voor onze stichting van belang om met beide gemeentebesturen goede contacten te onderhouden. Door de uitbreiding van onze doelstelling is er ook binnen het samenwerkingsverband Alphen-Chaam / Kandi ruimte voor aandacht op het gebied van jeugd en scholing. Eerder al stuurden wij een container met onder andere spel en lesmateriaal richting Benin, dat daar  in dankbaarheid werd ontvangen

De burgemeester van Kandi had het plan om met een delegatie in november 2018  naar Alphen-Chaam komen. Aangezien men vanuit Kandi nog niet zo lang geleden een bezoek aan Alphen-Chaam had gebracht is voorgesteld dat  een bezoek vanuit Alphen-Chaam aan Kandi meer voor de hand ligt. Daarom heeft onze voorzitter mede gedeelde dat hij in januari 2019 met een kleine delegatie naar Kandi zal gaan en in deze vergezeld wordt door  burgmeester Joeri Minses van de gemeente Alphen-Chaam. Dit werd door de burgemeester van Kandi zeer op prijs gesteld

 

Wensen vanuit Swamikrouna.

 

Naast een aantal verzoeken om verbetering van de accommodatie en de toegang tot, alsmede om medische middelen is er ook lange tijd behoefte aan een koelkast voor het bewaren van medicijnen met name ook voor zwangere vrouwen. Zulke koelkasten moeten aan een heel aantal eisen voldoen die met name te maken hebben met continuïteit van de werking van de koelkast. Unicef heeft daar veel ervaring mee, zodat via die kanalen er gezocht is naar informatie over alsmede de aanschaf van een en ander. Inmiddels heeft onze stichting door particuliere giften en donaties van organisaties de benodigde financiële middelen voor de aanschaf. Helaas verloopt alles zeer moeizaam en hebben de contacten met lokaal Unicef in Benin nog niet geleid tot het aankopen van koelkast. De stichting blijft zich er voor inzetten om deze noodzakelijke voorziening te realiseren in samenwerking de stichting Luangba Thon ter plaatste.

 

 

Tussentijds contact met Salimane van LuangbaThon. 

 

Op vrijdag 24 augustus 2018 heeft de voorzitter in Parijs een tussentijdse ontmoeting gehad met de heer Salimane van de stichting Luangba Thon . Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat het ziekenhuis naar behoren functioneert. Zoals de voorzitter in zijn mail laat weten:  “ De jonge arts is nog steeds werkzaam in het Centre de Santé. Dat heeft grote aantrekkingskracht op de bevolking. Salimane zegde toe wat foto’s van het register te maken maar ook statistieken te sturen die worden bewaard op Hopital Zone 1. De plaatselijke bevolking draagt nog steeds zorg voor onderhoud van het centrum. Het comité de gestion komt geregeld bijeen. Ik heb gevraagd mij als lid op de hoogte te houden van hun bijeenkomsten. Salimane komt er regelmatig om het in ogenschouw te nemen. 

De “weg” naar de koelkast is een moeilijke. Men heeft de nodige contacten gelegd maar alles verloopt via Unicef. Men heeft meegedeeld dat er geld is, maar toch duurt het wachten te lang. Heb de burgemeester gevraagd na te gaan welke actie hij kan ondernemen. Mogelijk moeten wij ons ook maar tot Unicef wenden. “