Het gezondheidscentrum in Swamikrouna

Het gezondheidscentrum in Swamikrouna dat tevens dienst doet als ziekenhuis is op 27 mei 2015 in aanwezigheid van het stichtingsbestuur alsmede de waarnemend Nederlandse Ambassadeur in Benin geopend, evenals de bijbehorende woningen voor het personeel, de waterput, watertoren, de paillote, de zonnepanelen, buitentoiletten en de verbrandingsoven. Vanuit een coöperatieve benadering zorgt de bevolking van Swamikrouna voor het in dienst te nemen personeel en betaling van hun salaris. Ook draagt de bevolking verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gezondheidscentrum en alle bijbehorende zaken.

Tot aan de coronacrisis zijn er jaarlijks bezoeken aan Swamikrouna gebracht om het project te monitoren, enkele keren in aanwezigheid van de burgemeester van Alphen-Chaam, de partnergemeente van Kandi. Telkenmale is geconstateerd dat de bevolking haar verantwoordelijkheid goed neemt. Inmiddels heeft het Hôpital de zonde Kandi besloten, vanwege het goed functioneren van het gezondheidscentrum, permanent een verpleegkundige en vroedvrouw beschikbaar te stellen.

Het eerstvolgend bezoek aan Swamikrouna staat gepland voor begin 2023.

Uit onderstaand fotomateriaal mag deze vaststelling onderbouwd worden.