Wie zijn wij

Het ontstaan van de stichting. Op 16 december 2011 werd de stichting bij notariële acte opgericht. Als laatste wens van de overleden wethouder Ton Huijben uit Alphen NB kreeg de stichting de opdracht een ziekenhuis te realiseren in Swamikrouna gemeente Kandi in Benin West Afrika. Ton had ons namelijk verzocht om na te gaan of we gehoor zouden kunnen geven aan de wens van de vrouwen van Swamikrouna voor een kraamkliniekje. Deze wens is omgezet in onze doelstelling te weten: ”De stichting Swamikrouna stelt zich ten doel een klein hospitaal te realiseren in Swamikrouna, gemeente Kandi in Benin, Afrika, met alle technische en medische voorzieningen die daarvoor nodig zijn en in samenwerking met de lokale bestuurders van overheden, inwoners en het ziekenhuis van Kandi.” Dit doel is bereikt met de opening van het ziekenhuis op 27 mei 2015. Het bestuur van de stichting heeft mede op verzoek van de lokale stichting Luangba Thon en de lokale overheden en ondernemers besloten de stichting in stand te houden met een uitbreiding van de doelstelling die luidt:

  1. Toe te blijven zien op de continuïteit van zorg in het ziekenhuisje van Swamikrouna gemeente Kandi in Benin en daar waar gevraagd aanvullende hulp materieel of immaterieel te verlenen
  2. Gevraagd en ongevraagd materiële en immateriële hulp aan te bieden aan de gemeente Kandi in Benin op het terrein van gezondheidszorg, jeugd, (ambachtelijk) onderwijs, ondernemerschap en bevordering van de democratie.