September 2023

 

 

Begin april 2023 hadden we, dankzij vele sponsors, voldoende middelen om met behulp van Wilde Ganzen het bedrag benodigd voor het bouwen van het voorraadmagazijn over te maken aan Luangba Thon.

In Swamikrouna is men voortvarend aan de slag gegaan en inmiddels is e.e.a. gerealiseerd en in gebruik genomen.  Begin 2024 wil ons bestuur met een delegatie naar Swamikrouna gaan voor de Officiële opening.

 

______________________________________________________________________________________

24-7-2023 gereed
24-7-2023 gereed

Januari 2023 

 

Van onze partner Luangba Thon, die met ons het gezondheidscentrum in Swamikrouna heeft gerealiseerd, hebben wij het verzoek ontvangen mee te denken over de bouw van een voorraadmagazijn voor de opslag van zaden, meststoffen en de landbouwoogst.

 

Swamikrouna ligt in een gebied, enigszins sub-Sahel, dat twee seizoenen kent. Een regenseizoen van april tot oktober en een droog seizoen van november tot maart. De piek van de droogte ligt in de maanden december, januari en februari als vanuit de Sahara de Harmattan, een stoffige en droge wind, over het land blaast.

 

De streek is tamelijk vruchtbaar en mede door de inzet van de bevolking noemt men het de korenschuur van de gemeente Kandi. Men verbouwt er katoen, mais, graansoorten als sorghum en gierst, aardnoten, bonen waaronder sojabonen, en knolgroenten als yam, maniok en zoete aardappelen.

Landbouw is de belangrijkste bestaansbron voor de plaatselijke bevolking. Maar jammer genoeg is er sprake van een slechte infrastructuur en geen mogelijkheid hun landbouwproducten op te slaan. De enige toegangsweg die Swamikrouna kent is zowel tijdens het droge als het regenseizoen slecht begaanbaar. De oogst kan niet gemakkelijk op een snelle manier naar de markt worden vervoerd en dus is er behoefte aan een gebouw om de producten op te slaan. Vrachtwagens die voor de aan– en afvoer zorgen van de landbouwproducten komen er alleen voor een flinke vracht en rijden niet verder dan het op 11 km gelegen Bensekou. Dat betekent dat de bewoners van Swamikrouna verplicht zijn om met grote regelmaat de goederen (gesproken wordt van tientallen tonnen) daar uit magazijnen op te halen en naar Swamikrouna te brengen, lopend met de spullen op hun hoofd, met de bromfiets of een driewieler, en omgekeerd de geoogste producten daar af te leveren voor opslag in de magazijnen of voor verkoop op de markt.

 

Al met al zijn de huidige condities, er is ook geen sprake van mechanisatie, niet echt gunstig voor een beetje rendabele landbouw. De bouw echter van een voorraadmagazijn voor de opslag van de oogst en landbouwmaterialen kan een stap in de goede richting zijn. Voordeel hiervan is dat een vrachtwagen de grondstoffen voor de landbouw bij het voorraadmagazijn in Swamikrouna kan afleveren en de geoogste producten kan ophalen wat de bevolking vele malen een moeizame gang heen en terug naar Bensekou bespaart.

Maar het heeft ook andere voordelen.

Nu moeten producten vaak tegen een lage prijs verpatst worden omdat er geen mogelijkheid is de voorraden op te slaan en is de oogst die tussentijds wordt opgeslagen op het land mikpunt voor diefstal en vaak ook brand. Als er een voorraadmagazijn is, is dat een zorg minder. Bovendien is de oogst niet aan bederf onderhevig en draagt een magazijn in belangrijke mate bij aan voedselzekerheid.

Nu vinden er ook veelvuldig transporten plaats. Als er een magazijn in het dorp is, zal de frequentie daarvan afnemen en tot lagere kosten leiden. Besparingen kunnen dan worden aangewend voor verbetering van de landbouwproductie en het levensonderhoud van de inwoners.

 

Kortom, zo’n magazijn draagt enorm bij aan de kwaliteitsverbetering van het dagelijkse leven in Swamikrouna. 

Luangba Thon heeft inmiddels een uitgewerkt plan voor het magazijn laten maken. De kosten worden geraamd op CFA 17.349.162 ofwel € 26.449,-

Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd een bijdrage te willen verstrekken van € 8.918,-

Onze stichting heeft voor het project  € 4000,- beschikbaar gesteld en zal voor het resterend bedrag van ruim € 13.000,- lokale acties organiseren en op toepasselijke fondsen een beroep doen.